SMLUVNÍ PODMÍNKY

Smluvní vztah mezi společností VZLETNI.COM s r o. a klientem nabývá zaplacením kupní ceny letenky. Koupí letenky a rezervací termínu služby objednavatel potvrzuje, že souhlasí se všeobecnými obchodními podmínkami.

POVINNOSTI PASAŽÉRA:

 • dostavit se na svůj let ve smluveném čase na předem smluvené místo (doporučuje se minimálně 30 min. před zahájením letu)
 • řídit se vždy pokyny pilota a dodržovat bezpečnostní pravidla
 • neohrožovat svým nedbalým chováním bezpečnost ostatních pasažérů
 • nebýt pod vlivem alkoholu či jiných omamných látek během letu
 • klient nesmí za letu přepravovat výbušniny, hořlaviny a jiné nebezpečné látky
 • nahlásit váhu vyšší než 90kg, věk menší 12-ti let a vyšší 65-ti let či zdravotní omezení (úraz, těhotenství…)

PRÁVA PASAŽÉRA:

 • všechna pasažérská místa v koši jsou pojištěna
 • let je možný pro všechny věkové kategorie od 5-ti let
 • let osoby mladší 18-ti let mohou letět pouze s písemným souhlasem či v doprovodu jednoho z rodičů
 • pro osoby mladší 5-ti je let možný pouze po předchozí telefonické domluvě
 • každý pasažér má právo být po přistání odvezen na místo vzletu
 • jestliže byl let zrušen, každý jednotlivý pasažér dostane prioritu při plánování náhradního termínu

UPLATNĚNÍ LETENKY:

 • let je možné uskutečnit pouze s platnou (zaplacenou) letenkou
 • letenka po ukončení platnosti zaniká
 • každý může svůj termín letu změnit po předchozí telefonické domluvě nebo dohodě s pilotem letenka může být převedena na jinou osobu
 • v případě nevčasného zrušení rezervace (min.24 h) před plánovaným letem, letenka automaticky propadá bez náhrady škody
 • při včasném zrušení rezervovaného letu letenka nepropadá a termín lze změnit v rozsahu jednoho roku
 • pro případ zamýšleného STORNA letenky volejte na tel.číslo pro objednávku letů

DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ:

 • !!! čas vzletu, dobu letu, posunutí či zrušení letu určuje vždy pilot s ohledem na bezpečnost letu !!!
 • !!! pilot má právo před letem vyřadit pasažéra z plánovaného letu v případě jeho nebezpečného chování či s příznaky opilosti a vlivu omamných látek !!!

telefon: +420 608 335 213 • e-mail: info@vzletni.com