TERMÍNY LETŮ

Termíny letů jsou přibližné, počítáme s možností posunu z důvodu nevhodného počasí pro provedení letu. Každý klient bude o tomto předem informován.
  po domluvě se zákazníky je možné termíny upravit, posunout a přidat další.

  Lety provádíme vždy v ranních a podvečerních hodinách z důvodu meteorologických podmínek pro zabezpečení Vašeho klidného letu.

   

  Vaš termín letu si můžete ověřit a objednat:

   

  Zkontrolujte si s námi čas východu / západu slunce v den Vašeho plánovaného letu:

  - ranní let (zahájení letu cca 2 h po východu slunce)

  - podvečerní let (zahájení letu cca 2 h před západem slunce)

   

  Podmínky dodržení termínu:

  • Každý pasažér má povinnost dostavit se na svůj let ve smluveném čase. Doporučuje se minimálně 30 min. před zahájením letu.
  • Pokud jste již svůj let objednali a termín Vám nevyhovuje, můžete ho po telefonické dohodě bezplatně změnit v rozsahu jednoho roku.
  • V případě že se nemůžete na let dostavit a Vaše objednávka nebude zrušena min.24 h před letem, letenka tímto propadá.
  • Uskutečnění každého letu je limitováno meteorologickými podmínkami, takže let může být v plánovaném čase zrušen. Letenka tímto nezaniká.
  • Jestliže byl let zrušen, každý jednotlivý pasažér dostane prioritu při plánování náhradního termínu.
  • Za finální rozhodnutí k uskutečnění letu odpovídá vždy pilot z důvodu bezpečnosti pasažéra!

telefon: +420 608 335 213 • e-mail: info@vzletni.com